May 2018 MAS minutes

https://moscowviget.ru/4400.html